ΠεριγραφήΚριτική παρουσίαση των βασικότερων κοινωνιολογικών θεωρήσεων, όπως είναι του λειτουργισμού, των συγκρούσεων και της διαντίδρασης. Υπό το πρίσμα αυτών των βασικών προσεγγίσεων αναλύονται μια σειρά από κοινωνικά φαινόμενα, όπως είναι η ταξική, έμφυλη, εθνοτική, ηλικιακή ανισότητα. Επιπλέον, αναλύονται οι βασικές κοινωνιολογικές έννοιες που θα αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» ενός κοινωνιολογικού τρόπου σκέψης, όπως είναι της κοινωνίας, της κοινωνικοποίησης, της δομής, της κοινωνικής θέσης, του ρόλου. Ακόμη, κεντρικές έννοιες όπως της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και του κοινωνικού μετασχηματισμού εξετάζονται υπό το πρίσμα της θεωρίας του Μαρξ, του Βέμπερ, του Πάρσονς. Τέλος, γίνεται συστηματική προσέγγιση των θεωριών για το σύγχρονο κράτος και τις σύγχρονες οργανώσεις, καθώς και για θεσμούς όπως είναι της οικογένειας και του γάμου, της εκπαίδευσης, της θρησκείας κλπ.

Στόχοι·         Εισαγωγή στις έννοιες των κυριότερων κοινωνιολογικών θεωρήσεων

·         Εφαρμογή των διαφορετικών κοινωνιολογικών ερμηνειών για την κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων, όπως είναι η φτώχεια, η περιθωριοποίηση, ο ρατσισμός, οι έμφυλες διακρίσεις, κλπ.

·         Στόχος είναι η μελέτη της ίδιας μας της συμπεριφοράς ως κοινωνικών όντων.

·         Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί να αναδείξει ότι η Κοινωνιολογία, όπως όλες οι κοινωνικές επιστήμες, είναι μία ενδογενώς αμφιλεγόμενη προσπάθεια, καθώς και ότι η μελέτη της δικής μας συμπεριφοράς είναι εντελώς διαφορετική από τη μελέτη των φυσικών φαινομένων.

Τέλος, απώτερος στόχος είναι να πάψουμε να βλέπουμε και να αξιολογούμε τον κόσμο με τα γνωρίσματα του δικού μας κόσμου. Η κοινωνιολογία αποδεικνύει την ανάγκη να αποκτήσουμε μια ευρύτερη θεώρηση του γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε και γιατί δρούμε όπως δρούμε.