Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Ιωάννης Πεχτελίδης

Περιγραφή

Κριτική παρουσίαση των βασικότερων κοινωνιολογικών θεωρήσεων, όπως είναι του λειτουργισμού, των συγκρούσεων και της διαντίδρασης. Υπό το πρίσμα αυτών των βασικών προσεγγίσεων αναλύονται μια σειρά από κοινωνικά φαινόμενα, όπως είναι η ταξική, έμφυλη, εθνοτική, ηλικιακή ανισότητα. Επιπλέον, αναλύονται οι βασικές κοινωνιολογικές έννοιες που θα αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» ενός κοινωνιολογικού τρόπου σκέψης, όπως είναι της κοινωνίας, της κοινωνικοποίησης, της δομής, της κοινωνικής θέσης, του ρόλου. Ακόμη, κεντρικές έννοιες όπως της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και του κοινωνικού μετασχηματισμού εξετάζονται υπό το πρίσμα της θεωρίας του Μαρξ, του Βέμπερ, του Πάρσονς. Τέλος, γίνεται συστηματική προσέγγιση των θεωριών για το σύγχρονο κράτος και τις σύγχρονες οργανώσεις, καθώς και για θεσμούς όπως είναι της οικογένειας και του γάμου, της εκπαίδευσης, της θρησκείας κλπ.

Κωδικός: SEAB108
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Προσχολικής Eκπαίδευσης » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις