Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση Ψηφιακών & Δικτυακών Μέσων (INFS153)Ιωάννης Κορίνθιος
Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού (INFS134)Γεώργιος Δημητρίου
.
Ασφαλή Λειτουργικά Συστήματα (INFS131)Πέτρος Λάμψας
.
ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ C (INFS133)Παναγιώτης Κίκιρας
.
Ειδικά Θέματα Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών (INFS165)Ιωάννης Κορίνθιος
Ειδικά Θέματα Προσομοίωσης (INFS195)Konstantis Ntaloukas
Μηχανές Αναζήτησης (INFS221)Kostas Kolomvatsos
Ναυτιλιακή Πληροφορική - Maritime Information Systems (INFS155)ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
.
Οπτικά Δίκτυα (INFS217)Μπέττυ Μπαζιάνα
Προσομοίωση Μεγάλων Συστημάτων (INFS135)Νέστορας Ευμορφόπουλος
.
Προχωρημένα θέματα βάσεων δεδομένων (INFS129)Ευάγγελος Θεοδωρίδης
.
Προχωρημένα θέματα βάσεων δεδομένων (INFS216)Θεόδωρος Ντούσκας
Προχωρημένες Τεχνικές Συμπίεσης Video (INFS148)Μαρία Κοζύρη
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) (INFS130)Δωρόθεος Αγγέλης
.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες (INFS176)Νικόλαος Ζυγούρης
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ / INCIDENT HANDLING AND RESPONSE (INFS150)Παναγιώτης Κίκιρας
.