Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ II (SGEB229)EVGENIA NAOUMIDI
ΑΓΓΛΙΚΑ IV (SGEB230)EVGENIA NAOUMIDI
Αειφορική διαχείριση αλιευτικών αποθεμάτων (SGEB123)Αθανάσιος Τσίκληρας
.
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (SGEB203)ΑΡΗΣ ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ
Αλιεία (SGEB122)Αθανάσιος Τσίκληρας
.
ΑΛΙΕΙΑ (SGEB186)Χρήστος Νεοφύτου
ΑΛΙΕΙΑ (ΑΛ0301) (SGEB231)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ, ΑΥΦΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΛΙΕΙΑ - 4ο Εξάμηνο 2018 (SGEB105)Γκάνιας Κωνσταντίνος
Αλιευτική Τεχνολογία (SGEB130)Αθανάσιος Τσίκληρας
.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (SGEB170)Χρήστος Νεοφύτου
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (SGEB220)Στεριανή Κ. Ματσιώρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Δρ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, Ε.ΔΙ.Π., Βαθμίδα Α'
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (SGEB212)ELENI GOLOMAZOU
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ (SGEB165)Χρήστος Νεοφύτου
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (SGEB106)Νικόλαος Δαλέζιος
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (SGEB199)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ
Γεωχημεία (SGEB228)Κωνσταντίνος Σκόρδας
Γονιδιωματική (SGEB206)Αλεξάνδρα Μεζίτη
.
Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών (SGEB141)Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης
.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (SGEB169)Χρήστος Νεοφύτου
Διαχείριση Αλιευτικών Αποθεμάτων (ΑΛ0305) (SGEB232)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ, ΑΥΦΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΧΩΡΟ (SGEB219)Δρ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, Ε.ΔΙ.Π., Βαθμίδα Α'
Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών (SGEB196)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών - Θαλάσσιων Πάρκων και Υγροτόπων (SGEB157)Νεοφύτου Χ.
.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ - ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (SGEB171)Χρήστος Νεοφύτου
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (SGEB202)Αθανάσιος Θεοδώρου
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (SGEB217)Δρ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, Ε.ΔΙ.Π., Βαθμίδα Α'
Εισαγωγή στην Επιστήμη της Γεωπονίας (SGEB184)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (SGEB177)Χρήστος Νεοφύτου
Εισαγωγή στις ιστομορφολογικές αλλοιώσεις υδρόβιων ζωικών οργανισμών  (SGEB138)Παναγιώτης Βερίλλης
ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (SGEB205)Στεριανή Κ. Ματσιώρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Δρ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, Ε.ΔΙ.Π., Βαθμίδα Α'
ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΩΝ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΕΡΠΕΤΩΝ (SGEB101)ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Έλεγχος ποιότητας και τεχνικές ελέγχου νοθείας αλιευμάτων (SGEB197)ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ
Ενυδρειολογία (SGEB160)Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης
.
Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (SGEB148)Ιωάννης Μποζιάρης
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (SGEB208)Παναγιώτα Παναγιωτάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Δρ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, Ε.ΔΙ.Π., Βαθμίδα Α'
Εφαρμογές υδρόβιων μικροοργανισμών (SGEB175)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΜΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (SGEB227)KONSTANTINOS FEIDANTSIS
.
ΖΩΟΛΟΓΙΑ (SGEB154)Ιωάννα Καθαρίου-Καστρίτση
.
Ζωολογία (SGEB176)ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΑΜΒΡΟΥ
Ηλεκτρονική Μικροσκοπία στην Ιστολογία  (SGEB139)Παναγιώτης Βερίλλης
Θαλάσσια Βενθικά Οικοσυστήματα (SGEB224)KONSTANTINOS FEIDANTSIS
.
Θαλάσσια Βενθικά Οικοσυστήματα (SGEB204)Αλέξιος Λόλας, Δημήτριος Βαφείδης
Θαλάσσια Βενθικά Οικοσυστήματα (SGEB223)Κωνσταντίνος Φειδάντσης
.
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (SGEB200)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ
Ιστολογία  (SGEB173) Μ. Χατζηιωάννου
Ιστολογία Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών (SGEB131)Δημήτρης Βαφείδης-Παναγιώτης Βερίλλης-Μαριάνθη Χατζιωάννου-Ελένη Γκολομάζου-Χρυσούλα Αποστολογάμβρου
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ (SGEB168)Χρήστος Νεοφύτου
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ (ΒΠ1700) (SGEB233)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ, ΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΥΦΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (SGEB211)ELENI GOLOMAZOU
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (SGEB179)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ (AΛ0404) (SGEB234)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ
Λιμνολογία - Ποταμολογία (SGEB172)Χρήστος Νεοφύτου
Λιμνολογία-Ποταμολογία (SGEB152)Ιφιγένεια Κάγκαλου
.
Μαθηματικά (SGEB190)Αθανάσιος Θεοδώρου, Παναγιώτης Βερίλλης
.
Μάρκετινγκ και Πολιτική Αλιευτικής Παραγωγής (SGEB108)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (SGEB209)Στεριανή Κ. Ματσιώρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Δρ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, Ε.ΔΙ.Π., Βαθμίδα Α'
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (SGEB164) Π. ΒΕΡΙΛΛΗΣ, Χ. ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ
Μετεωρολογία - Κλιματολογία (SGEB102)Νικόλαος Δαλέζιος
Μικροβιακή Οικολογία Υδάτινων Συστημάτων (SGEB103)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΚΟΡΜΑΣ
Μικροβιολογία (SGEB104)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΚΟΡΜΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (SGEB188)ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ
Οικολογία (SGEB162)Δ. Βαφείδης, Μ. Χατζηιωάννου,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (SGEB213)Στεριανή Κ. Ματσιώρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Δρ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, Ε.ΔΙ.Π., Βαθμίδα Α'
Οικονομία και Διοίκηση Αλιευτικής Παραγωγής (SGEB185)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SGEB221)Στεριανή Κ. Ματσιώρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Δρ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, Ε.ΔΙ.Π., Βαθμίδα Α'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SGEB214)ΣΤΕΡΙΑΝΗ ΜΑΤΣΙΩΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (SGEB218)Δρ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, Ε.ΔΙ.Π., Βαθμίδα Α'
ΟΙΚΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΟΙΚΟΫΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ (SGEB192)ΑΡΗΣ ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ (AΛ0406) (SGEB235)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (SGEB174)Χ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Χ. ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (SGEB183)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (SGEB145)Αντώνης Σουλικιάς
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (SGEB135)ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ
Σαλιγκαροτροφία (SGEB100)ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (SGEB207)Δρ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, Ε.ΔΙ.Π., Βαθμίδα Α'
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (SGEB142)Θωμάς Καλαντζής
Συνεργατισμός - Συνεταιριστική Οικονομία (SGEB187)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
Τεχνολογία Ιχθυοτροφών (SGEB129)Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης
.
Τεχνολογίες μεταποίησης τροφίμων/αλιευμάτων (SGEB201)ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (SGEB182)ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ
Υγιεινή και Συντήρηση Εδώδιμων Αλιευμάτων (SGEB151)Ιωάννης Μποζιάρης
Υδατοκαλλιέργειες Ι (SGEB195)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
Υδατοκαλλιέργειες ΙΙ (SGEB194)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ (SGEB156)Παναγιώτα Παναγιωτάκη - Ιωάννα Καθαρίου-Καστρίτση
.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (SGEB178)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ (SGEB158)ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΜΠΟΣ
Υδρολογία (SGEB147)Ιφιγένεια Κάγκαλου
.
Υδρολογία (SGEB113)Νικόλαος Δαλέζιος
.
Φυσική (SGEB124)Παναγιώτης Βερίλλης
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ (SGEB180)Έλενα Μεντέ
Φυσιολογία Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών (SGEB137)Έλενα Μεντέ
Χημεία  (SGEB161)ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ
Χημεία (SGEB153)Χρήστος Αμοργιανιώτης
Ωκεανογραφία (SGEB193)Αθανάσιος Θεοδώρου
.