Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (SGEA244)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ
.
Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών (SGEA102)Ευάγγελος Βέλλιος
Βιολογία, Οικολογία και Αντιμετώπιση Ζιζανίων (SGEA111)Πέτρος Λόλας
.
Γεωργία Ακριβείας (SGEA165)Θεοφάνης Γέμτος
.
Γονιμότητα Εδαφών και Θρέψη Φυτών (SGEA273)Βασίλειος Αντωνιάδης
.
Διαχείριση Αποβλήτων και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SGEA250)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ
.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ (SGEA100)ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ
.
Διαχείριση Ζιζανίων και Ζιζανιοκτόνων στη Γεωργία (SGEA107)Πέτρος Λόλας
.
Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Τηλεπισκόπηση-ΠΜΣ (SGEA233)Δημήρκου Ανθούλα-Βασίλειος Αντωνιάδης
Εδαφολογία-ΠΜΣ (SGEA232)Βασίλειος Αντωνιάδης-Δημήρκου Ανθούλα
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (SGEA243)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ
.
Επίδραση του Αβιοτικού και Βιοτικού Περιβάλλοντος στην Παραγωγή των φυτών (SGEA218)Έφη Λεβίζου
.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΦΥΤΑ (SGEA127)ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
.
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (SGEA284)ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΝΤΖΟΣ
.
Μηχανήματα συγκομιδής - Γεωργία Ακριβείας - Διαχείριση αποβλήτων - Διαχείριση γεωργικού εξοπλισμού - Ασφάλεια & υγιείνη στη γεωργία (Μεταπτυχιακό) (SGEA203)Θεοφάνης Γέμτος
.
Οικολογία Εντόμων (SGEA101)Νικολαος Παπαδοπουλος
.
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (SGEA242)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ
.
Ορθολογική Αντιμετώπιση Ασθενειών των Φυτών (SGEA215)Ε. Βέλλιος
Προσομοίωση Ανάπτυξης Καλλιεργειών (SGEA168)Νικόλαος Δαναλάτος
.
Προχωρημένη Φυσιολογία Φυτού (SGEA109)Πέτρος Λόλας
.
Πρωτόκολλα και Προγράμματα Σύγχρονης Φυτοπροστασίας (SGEA106)Νικολαος Παπαδοπουλος
.
Πρωτόκολλα και Προγράμματα Σύγχρονης Φυτοπροστασίας _ Φυτοπαθολογία (SGEA241)Ευάγγελος Βέλλιος
Ρύπανση Εδαφών, Νερών και Φυτών, Προστασία Εδαφικών Πόρων-Προβληματικά Εδάφη-Διαχείριση και Βελτίωση Εδαφών (SGEA189)Δημήρκου Ανθούλα, Αντωνιάδης Βασίλειος
.
Στρατηγικές και μέθοδοι αντιμετώπισης εντόμων  (311)Νικολαος Παπαδοπουλος
.
Σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας λαχανοκομικών φυτών υπό κάλυψη (SGEA275)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σύγχρονα συστήματα παραγωγής και στρατηγικές διαχείρισης ανθοκομικών και λαχανοκομικών προϊόντων (SGEA216)ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΑΣ
.
Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Αγροτική Παραγωγή (SGEA270)Άρης Κυπαρίσσης, Χρήστος Καβαλάρης
.
Συστήματα και Τεχνολογίες καλλιεργειών εκτός εδάφους (SGEA280)Νικόλαος Κατσούλας, Χρήστος Λύκας, Σπύρος Πετρόπουλος
Τεχνολογίες ελέγχου θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων (SGEA272)Νικόλαος Κατσούλας
Χημεία Εδάφους-ΠΜΣ (SGEA235)Δημήρκου Ανθούλα-Βασίλειος Αντωνιάδης
.