ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ 2019
- Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 -

Οι παρακάτω φοιτητές λόγω απουσιών θα πρέπει να παρακολουθήσουν το εργαστήριο το επόμενο Ακαδημ. Έτος 2019-2020:

1. Καρλαγάννης Ευαστάθιος (3 απουσίες)-2ο έτος

2. Κεχρή Κυριακή (2 απουσίες)-2ο έτος

3. Νέδος Ευστάθιος (4 απουσίες)-6ο έτος

 

Ο Διδάσκων

 

Ανέστης Καρκάνης