Τελευταίο μάθημα Βοτανικής
- Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 -

Το τελευταίο μάθημα της Συστηματικής Βοτανικής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23052019 στο εργαστήριο ZIZΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ στις 9:00.