ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟΥ 30-05-2019
- Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019 -

Η εξέταση του φυτολογίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30-05-2019 ως εξής:

Πέμπτη 30/05/2019

1ο τμήμα (09:00-10:30): ΑΔΑΛΗΣ έως ΚΕΧΡΗ

2ο τμήμα (10:30-12:00): ΚΟΛΟΡΙΖΟΣ ως ΜΠΕΜΠΗ

3o τμήμα (12:00-13:30): ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΥ έως ΣΑΡΡΗΣ

4ο τμήμα (13:30-15:00): ΣΟΡΤΙΚΟΥ έως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

Οι φοιτητές των παλαιότερων εξαμήνων μπορεί να έρθουν σε τμήμα της επιλογής τους.

Οι φοιτητές οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι σχετικά με τα ονόματα των φυτών που έχουν στη συλλογή τους.

Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του Εργαστηρίου ως προς τις απουσίες για να  συμμετάσχουν στις εξετάσεις του φυτολογίου.

 

O Διδάσκων

 

Ανέστης Καρκάνης