- Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010 -

Στις γραπτές εξετάσεις ο υποψήφιος καλείται να απάντηση σε δέκα ισοδύναμα ερωτήματα.