Αρχές Χημείας για την Κτηνιατρική Επιστήμη

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ

Περιγραφή

Πολλές φυσιολογικές διεργασίες στους οργανισμούς όπως πέψη τροφής, διήθηση ούρου, μεταφορά οξυγόνου, απορρόφηση ουσιών, παραγωγή χημικής ενέργειας, καύση ουσιών, βασίζονται στις αρχές της Χημείας. Το κύριο πεδίο αυτής της σειράς μαθημάτων είναι η εισαγωγή στις αρχές της Χημείας που σχετίζονται με  βασικές λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών. Επίσης εισάγει τους σπουδαστές στις ιδιότητες των οργανικών ενώσεων που απαρτίζουν τους οργανισμούς όπως τις πρωτεΐνες, πεπτίδια, υδατάνθρακες, τα λίπη κ.λ.π. Οι βασικές γνώσεις από την διδασκαλία του αντικειμένου είναι απαραίτητες για την κατανόηση, μαθημάτων όπως Βιοχημεία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Διατροφή, Τεχνολογία τροφίμων κ.λπ.

 

Ύλη – Περιεχόμενο

 

Θεωρία (28 ώρες)

Ενότητα

Διδακτικές ώρες

Ύλη και Χημικοί δεσμοί

2

Ιδιότητες ομάδων και μορίων (ηλεκτροαρνητικότητας, πολικότητα, διαλυτότητα)

2

Χημικές ισορροπίες ενέργεια Gibbs και σύζευξη αντιδράσεων στους ζωντανούς οργανισμούς

2

Διαλύματα-Κολλο

Περισσότερα  
Κωδικός: SEYB130
Κατηγορία: Κτηνιατρικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις