Αλλαγή τακτικής ώρας και ημέρας μαθήματος
- Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 -

Από την επόμενη εβδομάδα το μάθημα θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 6-9.

Οι διδάσκουσες