Μουσείο της πόλης του Βόλου
- Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017 -

Η σημερινή μας συνάντηση είναι στο Μουσείο της πόλης του Βόλου (Φερών 17 στα Παλιά) στις 3.15'