διαγραφή
- Τρίτη, 23 Μαΐου 2017 -

Σας  ενημερώνω ότι λόγω των πολλών απουσιών οι παρακάτω φοιτητές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την ολοκλήρωση του μαθήματος και διαγράφονται από αυτό:

Ανάστα Κωνσταντίνος

Βεζύρογλου Σαββίνα

ΚΟυσουλός-Γούμενος Κωστής

 

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας του ΠΜΣ