Ανθρωπολογία των προσφύγων

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν

Περιγραφή

Το σεμινάριο αυτό εισάγει τους φοιτητές στο διεπιστημονικό πεδίο των σπουδών ακούσιας μετακίνησης (forced migration studies), εστιάζοντας ιδίως στο κρίσιμο ρόλο της κοινωνικής ανθρωπολογίας, τόσο στον επιστημονικό λόγο όσο και στην πράξη. Στο εισαγωγικό μέρος του σεμιναρίου θα εξεταστούν η ιστορική εξέλιξη των προσφυγικών ροών από τις αρχές του 20ου αιώνα, η  γέννηση του επιστημονικού πεδίου των σπουδών προσφύγων και βασικά σημεία του διεθνούς δικαίου προστασίας των προσφύγων. Στη συνέχεια θα μελετηθούν θεωρητικά και εθνογραφικά κείμενα που αφορούν κυρίως τις εξής θεματικές:

  • ο ρόλος των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων,
  • η εξέλιξη των διεθνών και κρατικών πολιτικών και των «λύσεων» που προτείνονται,
  • οι αναπαραστάσεις του πρόσφυγα στον ακαδημαϊκό και δημόσιο λόγο ,
  •  οι βιωμένες εμπειρίες των προσφύγων
  •  ο ρόλος του ανθρωπολόγου (ως «ειδικού» συμβούλου, ως ακτιβιστή, ως «μάρτυρα»).
Κωδικός: SEAD391
Κατηγορία: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις