μάθημα της Τρίτης 23 Απριλίου
- Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 -

Θα διαβάσετε και τα τρία κείμενα και θέλω τις εξής παρουσιάσεις:

Sigona, Nando. 2014. The Politics of Refugee Voices: Σαββίνα

Chatty: Νίκη

Eastmond: Ελένη