25 Απριλίου
- Τετάρτη, 05 Απριλίου 2017 -

Την Τρίτη 25 Απριλίου θα φιλοξενήσουμε στο μάθημά μας τη Μαρία Καραστεργίου, ανθρωπολόγο αποφοιτη του ΙΑΚΑ και εργαζόμενη στην Υπηρεσία Ασύλου Θεσσαλονίκης. 

Προετοιμάσια για το μάθημα: θα διαβάσετε ολοι από ένα κεφάλαιο του βιβλίου On the Doorsteps of Europe της Heath Cabot. Asylum and Citizenship in Greece (2014). Τα κεφάλαια μοιράζονται ως εξής:

Κεφάλαιο 2: Νίκη, Ελένη, Κώστας

Κεφάλαιο 4: Γιώργος, Βασίλης, Κωστής

Κεφάλαιο 5: Μαρία, Νίκος, Σαββινα

Θα συμπληρώσετε τα τρία πρώτα σημεία της γραπτής άσκησης που έχω ανεβάσει και θα μου στο στείλετε ηλεκτρονικά. 

Θα περιμένω και ένα γραπτό σχέδιο της τελικής σας εργασίας