Τελετουργίες

Ανακοινώσεις

- Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2011 -

Σας θυμίζω ότι εκκρεμεί η αποστολή του δοκιμίου των 500 λέξεων. Η προθεσμία έχει περάσει προ πολλού. Ακόμη, μην ξεχνάτε ότι εξαντλείται ο χρόνος για την αποστολή της τελικής εργασίας. Το αργότερο στις 20 Ιουλίου θα αποσταλεί η βαθμολογία.