Τελετουργίες

Ανακοινώσεις

- Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011 -
Θα ήθελα να ξέρω αν κάποιοι από τους παλιούς μεταπτυχιακούς περιμένουν να ορκιστούν τον Ιούλιο 2011.Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχω την εργασία ως το αργότερο στις 30/6 ώστε να στείλω τη βαθμολογία στις 8/7.ΠΕΡΙΜΕΝΩ