«Κοινωνική ψυχολογία Ι» – Τε 8 Μαϊ και Τε 15 Μαϊ
- Δευτέρα, 06 Μαΐου 2019 -

Το μάθημα της Τετάρτης 8 Μαΐου θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, περίπου μισού επιπλέον μαθήματος (ως μερική αναπλήρωση).

Το μάθημα της Τετάρτης 15 Μαΐου δεν θα γίνει (συμμετοχή διδάσκοντα σε συνέδριο).

Ο διδάσκων