Κοινωνική Ψυχολογία I

Γεώργιος Αμπακούμκιν

Περιγραφή

Η κοινωνική ψυχολογία είναι ένας από τους κύριους κλάδους της ψυχολογίας. Ο κλάδος αυτός ασχολείται με το ρόλο που παίζουν «οι άλλοι», με τη φυσική ή οιονεί παρουσία τους, στις σκέψεις, τα αισθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου.

Στο μάθημα γίνεται μια γενική επισκόπηση θεμάτων που εξετάζει η κοινωνική ψυχολογία. Η επισκόπηση αυτή συνεχίζεται και συμπληρώνεται στο μάθημα «Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα». Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στη γνωριμία με τη συγκεκριμένη προοπτική που υιοθετεί ο κλάδος κατά την εξέταση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται.

Κωδικός: SEAB143
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Προσχολικής Eκπαίδευσης » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο