«Κοινωνική ψυχολογία Ι» – Τε 17 Απρ: Μεγαλύτερη διάρκεια
- Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 -

Το μάθημα της Τετάρτης 17 Απριλίου θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, περίπου μισού επιπλέον μαθήματος (ως μερική αναπλήρωση).

Ο διδάσκων