Κείμενο των Berger & Luckmann
- Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 -

Αναρτήθηκε το κείμενο των Berger & Luckmann.

Η ερώτηση πάνω στο κείμενο είναι η εξής:

Πώς κοινωνικοποιείται το παιδί σύμφωνα με τους Berger & Luckmann;