Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας

Ιωάννης Πεχτελίδης

Περιγραφή

Στο μάθημα παρουσιάζεται η σύγχρονη επιστημονική συζήτηση γύρω από την παιδική ηλικία και τα παιδιά στο πεδίο της κοινωνιολογίας και γενικότερα των κοινωνικών σπουδών. Συγκεκριμένα, με σημείο αναφοράς τις συνθήκες ζωής των παιδιών σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη και σε διαφορετικές εποχές, καθώς και τις ποικίλες ιδέες που επικρατούν και υποβαστάζουν το στάτους της παιδικής ηλικίας στις σημερινές κοινωνίες επιχειρείται η προσέγγιση της παιδικής ηλικίας ως κοινωνικής κατασκευής. Στόχος είναι η κατανόηση της παιδικής ηλικίας ως αναπόσπαστο μέρος της δομής των κοινωνιών, αλλά και της ανάδειξης των ποικίλων τρόπων συμμετοχής των παιδιών στη διατήρηση και εξέλιξη των κοινωνιών μέσω της κοινωνικής τους δραστηριότητας. Η κοινωνιολογική αυτή εργασία πάνω στην παιδική ηλικία και στα παιδιά μάς βοηθάει να κατανοήσουμε με μεγαλύτερη επάρκεια την παιδική ηλικία και να ενισχύσουμε τη θέση των παιδιών στην κοινωνία.

 

Το

Περισσότερα  
Κωδικός: SEAB111
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Προσχολικής Eκπαίδευσης » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο