Κείμενο του Demos, και power points
- Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 -

Ενημερώνω ότι έχω ανεβάσει τα power points των προηγούμενων μαθημάτων, επίσης ανέβασα και το κείμενο του Demos.

Η (προαιρετική) ερώτηση που θα μας απασχολήσει αφορά το πώς αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου το πατρικό πρότυπο