Κείμενο της Badinter και ερώτηση
- Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017 -

Ανέβασα το κείμενο της Badinter, όποιος ή όποια θέλει να το παρουσιάσει ας στείλει μήνυμα, ο/η πρώτος/η που θα στείλει θα το παρουσιάσει. 

Η ερώτηση πάνω στο κείμενο για όλους είναι η εξής:

Πώς αναλύει την κοινωνική κατασκευή του μητρικού προτύπου η Elisabeth Badinder;