- Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011 -
Το μάθημα στις 15/12/2011 δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω απουσίας του διδάσκοντα σε συνέδριο του εξωτερικού. Το μάθημα θα αναπληρωθεί.

Γιάννης Πεχτελίδης