Γραμμική Άλγεβρα

Ανακοινώσεις

Επαναληπτική εξέταση εργαστηρίου Γραμμικής Άλγεβρας (Σεπτέμβριος 2019)
- Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 -

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες με τα ακόλουθα ΑΜ να προσέλθουν στην επαναληπτική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Γραμμική Άλγεβρα την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 στις 14:00-16:00 στο Εργαστήριο Ι.

ΑΜ

Εξ Δήλ

01703

1

01186

5

01383

3

01393

3

01402

3

01448

3

01468

3

01484

3

01487

3

01494

3

01507

3

01513

3

01522

1

01533

1

01567

1

01584

1

01592

1

01596

1

01631

1

01638

1

01652

1

01658

1

01659

1

01673

1

01689

1

01696

1

01369

5