Γραμμική Άλγεβρα

Ανακοινώσεις

Επαναληπτική εξέταση εργαστηρίου ΓΑ 2018-2019
- Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019 -

Παρακαλώ ανατρέξετε στην καρτέλα Έγγραφα όπου και έχει αναρτηθεί πίνακας με τους ΑΜ των φοιτητών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Γραμμική ΄Αλγεβρα και η οποία θα πραγματοποιηθεί στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Παρακαλω τους φοιτητές που προγραμματίζουν να εξεταστούν να με ενημερώσουν μέσω email ώστε να διμορφωθούν τα τμήματα.

Η διδάσκουσα,

Αικ. Αρετάκη