Γραμμική Άλγεβρα

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Γραμμικής Άλγεβρας
- Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019 -

Τα αποτελέσματα της Γραμμικής Άλγεβρας με τους βαθμούς εργαστηρίου και θεωρίας έχουν αναρτηθεί στην καρτέλα "Έγγραφα" με βάση τον αριθμό μητρώου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Ο τελικός βαθμός του μαθήματος της Γραμμικής Άλγεβρας στη στήλη Γραμματεία προκύπτει από την άθροιση σε ποσοστό 30% του βαθμού του εργαστηρίου και σε ποσοστό 70% του βαθμού γραπτής εξέτασης της θεωρίας. Ο βαθμός αυτός είναι προβιβάσιμος υπό την προϋπόθεση ότι και οι δυο βαθμοί  (εργαστηρίου και θεωρίας) είναι προβιβάσιμοι. Σε αντίθετη περίπτωση καταχωρείται μόνο ο βαθμός της γραπτής εξέτασης της θεωρίας και κρατείται ο βαθμός του εργαστηρίου αν αυτός είναι προβιβάσιμος.

2) Ο βαθμός στη στήλη του Εργαστηρίου έχει προκύψει κατά 30% του μέσου όρου των τριών εργαστηριακών ασκήσεων  προς παράδοση προστιθέμενος κατά 70% του βαθμού της γραπτής εξέτασης στο εργαστήριο.

3) Για όποιον θελήσει να δει το γραπτό του θα βρίσκομαι στο γραφείο της κ. Αδάμ την ημέρα Πέμπτη  11/04/2019 τις ώρες 15:00-18:00.

 

Η διδάσκουσα

Αικατερίνη Αρετάκη