Οκτωβρίου 2012
Ομαδές φοιτητων   (Διάρκεια: 180 Ώρες)
Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012 (Ώρα: 10:00)
Γεγονός χωρίς τίτλο
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 (Ώρα: 12:03)