Απριλίου 2012
8η συνάντηση σεμιναρίου   (Διάρκεια: 3 Ώρες)
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012 (Ώρα: 18:15)
7η συνάντηση σεμιναρίου   (Διάρκεια: 3 Ώρες)
Πέμπτη, 05 Απριλίου 2012 (Ώρα: 18:15)
Μαρτίου 2012
6η συνάντηση σεμιναρίου   (Διάρκεια: 3 Ώρες)
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 (Ώρα: 18:15)
Γεγονός χωρίς τίτλο
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 (Ώρα: 17:11)
5η συνάντηση σεμιναρίου   (Διάρκεια: 3 Ώρες)
Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012 (Ώρα: 18:15)
4η συνάντηση σεμιναρίου   (Διάρκεια: 3 Ώρες)
Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012 (Ώρα: 18:15)
3η συνάντηση σεμιναρίου   (Διάρκεια: 3 Ώρες)
Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2012 (Ώρα: 18:15)
2η συνάντηση σεμιναρίου   (Διάρκεια: 3 Ώρες)
Πέμπτη, 01 Μαρτίου 2012 (Ώρα: 18:15)
Φεβρουαρίου 2012
Εισαγωγή   (Διάρκεια: 3 Ώρες)
Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012 (Ώρα: 18:15)