Αναπαραστάσεις για την παιδική ηλικία: υποκειμενικότητα και εξουσία

Ιωάννης Πεχτελίδης

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά ζητήματα υποκειμενικότητας και εξουσίας. Τα ζητήματα αυτά εστιάζονται στη μελέτη κυρίως της παιδικής ηλικίας. Μ’ άλλα λόγια, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε θέματα συγκρότησης της ταυτότητας της παιδικής ηλικίας, τα οποία εξετάζονται κυρίως σε σχέση με την έννοια της αναπαράστασης και του λόγου. Υπό αυτό το πρίσμα, γίνεται αναφορά στη θεωρία του δομισμού, ενώ σημαντικό μέρος του μαθήματος αναλώνεται στη θεωρία και την ανάλυση λόγου, η οποία συνενώνει τρεις αντι-θετικιστικές παραδόσεις έρευνας – τον μετα-δομισμό, την ερμηνευτική και τον μετα-μαρξισμό. Ακόμη, αντικείμενο συζήτησης αποτελεί ο μεταβαλλόμενος ρόλος της κοινωνικής επιστήμης και η φύση της σύγχρονης γνώσης, ενώ αναδεικνύονται επιστημολογικά ζητήματα αναφορικά με την κατάσταση της γνώσης, την αλήθεια και το σχετικισμό και γενικότερα τη διαμάχη ανάμεσα στους υπερασπιστές του Διαφωτιστικού προτάγματος και τους μεταμοντέρνους στοχαστές. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτη

Περισσότερα  
Κωδικός: SEAB112
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Προσχολικής Eκπαίδευσης » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις