Διαφορικές Εξισώσεις

Μανόλης Βάβαλης

Περιγραφή

Ο ιστοχώρος του μαθήματος είναι εδώ και λίγα χρόνια στην διεύθυνση http://diaeks.e-ce.uth.gr. Παρακάτω θα βρείτε υλικό παλαιοτέρων ετών.

Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα ασχολούμαστε με την μελέτη των διαφορικών εξισώσεων, ο ρόλος των οποίων σε πολλά επιστημονικά θέματα και θέματα μηχανικών είναι πρωταγωνιστικός και για την μελέτη των έχει αναπτυχθεί πληθώρα μαθηματικών και υπολογιαστικών εργαλείων (αλλά και υπολογιστικών συστημάτων).

 Στην θεματολογία του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται οι 1ης τάξης και ανώτερης τάξης συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων, λύσεις σειρών, λύσεις με ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, μετασχηματιμσούς Laplace και σειρές Fourier και μελέτη βασικών διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους.

 Στόχος του μαθήματος είναι οι απόφοιτοι να αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν διαφορικές εξισώσεις για να μοντελοποιήσουν φυσικά φαινόμενα, να επιλύουν τέτοιες εξισώσεις και να χρησιμοποιούν τις λύσεις για την βαθύτερη κατανόηση των εν λόγω

Περισσότερα  
Κωδικός: MHX273
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης: Λογιστική Εξίσωση
Γραμμικές Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης: Γραμμικές ΣΔΕ 2ης Τάξης

ΣΔΕ 1ης τάξης, Διαχωρίσιμές Εξισώσεις, Bernouli, Ομογενείς Εξισώσεις, μέθοδοι επίλυσης, παραδείγματα

Πολλαπλότητες, Ατελείς Ιδιοτιμές, Γενικευμένα Ιδιοδιανύσματα, Σειρές Fourier

Εκθετικά Πινάκων, Ολοκληρωτικός Παράγοντας, Παραγοντοποίηση Ιδιοδιανυσμάτων, Απροσδιόριστοι Συντελεστές, Εξισώσεις 1ης Τάξης με Μεταβλητούς Συντελεστές, Πολλαπλότητες, Ατελείς Ιδιοτιμές, Γενικευμένα Ιδιοδιανύσματα,

Απλή Αρμονική Κίνηση, Ελεύθερη Κίνηση με Απόσβεση, Ισχυρά Φθίνουσα Κίνηση, Λύση μη Ομογενούς, Μέθοδοι Απροσδιόριστών Συντελεστών

Γραμμική Άλγεβρα,  Μέθοδος Ιδιοτήμων, Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, Συζυγείς Ιδιοτιμές

Λύσεις Ασκήσεων Προόδου, Σειρές Fourier, Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις, Παραδείγματα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3784
Αρ. Προβολών :  20190

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις