Συναντήσεις 10η - 13η

Σε τρεις διαδοχικές συναντήσεις θα γίνει ενδελεχής συζήτηση για τα τεκμήρια της εικονικής "έκθεσης". Στην τελευταία συνάντηση θα παρουσιαστούν οι ενότητες και τα τεκμήρια της "έκθεσης" στην αίθουσα.