Υγεία - Ασθένεια - Ίασις (Διεπιστημονικό Σεμινάριο)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο μάθημα συνδιδασκαλίας αποσκοπεί στο να εμβαθύνει σε ορισμένα μόνον από τα πολλά ζητήματα που αφορούν αφενός στην υγεία και τη διατήρησή της και αφετέρου στην ίαση από τις ασθένειες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Οι συναντήσεις θα γίνονται με τη μορφή διαλέξεων από διδάσκοντες του Τμήματος ή/και προσκεκλημένους ομιλητές. Φιλοδοξία του σεμιναρίου είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των όρων «υγεία», «ασθένεια» και «ίαση» και των μορφών που έλαβαν κατά το παρελθόν, η δόμηση ή η αποδόμησή τους από τη σύγχρονη έρευνα, οι σχέσεις μεταξύ τους και τα συμφραζόμενά τους ανά περίοδο ή εξελικτικά, κατά την πάροδο του χρόνου. Τα θέματα που κατά κύριο λόγο θα μας απασχολήσουν είναι: τα Ασκληπιεία και η ίαση κατά την αρχαιότητα, οι ιαματικοί θεοί και ήρωες της κλασικής αρχαιότητας, οι θαυματουργικές ιάσεις των ιερών ανδρών και των αγίων στην Ύστερη αρχαιότητα και το Βυζάντιο, ο ρόλος των ιερών προσκυνημάτων, η θέση και η αντιμετώπιση αρρώστων συγκεκριμένων μεταδοτικών ασθενειών κατά τη

Περισσότερα  
Κωδικός: SEAD436
Κατηγορία: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Μεταπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Παρακολούθηση διαλέξεων σχετικά με την υγεία, την ασθένεια και την ίαση κατά την αρχαιότητα και τη νεότερη εποχή.

Η ενότητα αυτή θα ολοκληρωθεί με τη συγγραφή της 1ης βιβλιοπαρουσίασης κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.

Παρακολούθηση διαλέξεων σχετικά με την υγεία, την ασθένεια και την ίαση στο Βυζάντιο και σχετικά με θέματα βιοκοινωνικότητας στη σύγχρονη εποχή.

Στο μέσο της ενότητας αυτής θα παρεμβληθεί η συγγραφή της 2ης βιβλιοπαρουσίασης.

Σε τρεις διαδοχικές συναντήσεις θα γίνει ενδελεχής συζήτηση για τα τεκμήρια της εικονικής "έκθεσης". Στην τελευταία συνάντηση θα παρουσιαστούν οι ενότητες και τα τεκμήρια της "έκθεσης" στην αίθουσα.

Ημερολόγιο