Συνάντηση 1η : Εισαγωγή στο σεμινάριο και εισαγωγική ομιλία