Ο βίος του Μεγάλου Κωνσταντίνου

Αποδελτίωση των εκκλησιών που ίδρυσε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, σύμφωνα με τον Ευσέβιο. Θέματα χορηγίας και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.