Ζητήματα αρχιτεκτονικής και τέχνης στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου

Ιωάννης Βαραλής

Περιγραφή

Στις συναντήσεις πρόκειται να μελετηθούν ο βίος του Μεγάλου Κωνσταντίνου από τον Ευσέβιο, επίσκοπο Καισαρείας, και να ερευνηθούν θέματα που αφορούν στην αρχιτεκτονική και την τέχνη της εποχής του και των διαδόχων του.

Κωδικός: SEAD260
Κατηγορία: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Μεταπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

J. Elsner, "Perspectives in Art", στο: Lenski N., The Cambridge Companion to the Age of Constantine, Cambridge, New York, 2007, 255-277.

Αποδελτίωση των εκκλησιών που ίδρυσε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, σύμφωνα με τον Ευσέβιο. Θέματα χορηγίας και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Α. Cameron, "Constantine and Christianity", στο: Hartley E., Hawkes J., Henig M., Mee Fr., επιμ., Constantine the Great. York's Roman Emperor, κατ. έκθεσης, Yorkshire Museum, York, 31 Μαρτίου - 29 Οκτωβρίου, Farnham, Surrey, 2006,

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -