Η τέχνη την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου

J. Elsner, "Perspectives in Art", στο: Lenski N., The Cambridge Companion to the Age of Constantine, Cambridge, New York, 2007, 255-277.