Γραπτές και προφορικές πηγές

Αναλύονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των γραπτών και προφορικών πηγών και η αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους.

Λέξεις κλειδιά: ιστοριογραφία, προφορική ιστορία, ερευνητική μεθοδολογία