ΕΝΟΤΗΤΑ 2- ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ- ΣΥΝΟΔΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Ορισμός, αίτια και μορφές της Εγκεφαλικής Παράλυσης, που αποτελεί τη συχνότερη κινητική διαταραχή στην παιδική ηλικία. Παρουσίαση των  δυσλειτουργιών που μπορεί να συνυπάρχουν με το κινητικό έλλειμμα στην Εγκεφαλική Παράλυση: Επιληψία, Νοητική Υστέρηση, διαταραχές λόγου, όρασης, ακοής, σίτισης κλπ. και οι οποίες δυσχεραίνουν τη φοίτηση στο σχολείο και την κοινωνική ένταξη και απαιτούν ιδιαίτερες παρεμβάσεις.