4η Θεματική ενότητα: Συνεργατικές πρακτικές και ένταξη

8ο μάθημα: Συνεργατική διδασκαλία

Περιγραφή:

Ορισμός της συνδιδασκαλίας και οι βασικές μορφές της. Οι αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού γενικής και ειδικής αγωγής στην τάξη της γενικής εκπαίδευσης. Η  αποτελεσματικότητα της συνδιδασκαλίας.

Μαθησιακοί Στόχοι:

-Να μελετήσουν ορισμούς για τη συνδιδασκαλία και να συνεισφέρουν ενεργά σε συζητήσεις για την κατανόησή της

-Να περιγράφουν τα βασικά μοντέλα συνδιδασκαλίας στην τάξη της γενικής εκπαίδευσης

-Να καταδείξουν ότι κατανοούν τις αρμοδιότητές του γενικού και ειδικού παιδαγωγού στο πλαίσιο της συνδιδασκαλίας

-Να αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα της συνδιδασκαλίας για όλους τους μαθητές

- Να μελετήσουν κείμενα για τη συνδιδασκαλία (επιστημονικά άρθρα/κεφάλαια βιβλίων) και να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες βασιζόμενες σε αυτά τα κείμενα

Βιβλιογραφικές αναφορές:

- Strogilos, V. (2012). The cultural understanding of inclusion and its development within a centralized system, International Journal of Inclusive Education. 16(12), 1241-1258.

-Strogilos, V., & Tragoulia, E. (2013). Inclusive and Collaborative Practices in Co-taught Classrooms: Roles for Teachers and Parents. Teaching and Teacher Education, 35, 81-91

-Τραγουλιά Ε., Στρογγυλός Β.,  Βασιλειάδου Ε., και Παπαδημητρίου Α. (2013). Συνεργατική διδασκαλία: Προϋποθέσεις και προοπτικές.  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης-«Διλήμματα και προοπτικές της ειδικής αγωγής», Αθήνα (πρακτικά σε CD).

 

9ο μάθημα: Διεπιστημονική συνεργασία

Περιγραφή:

Οι αρμοδιότητες του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο σχολείο. Τα βασικά μοντέλα διεπιστημονικής συνεργασίας. Ο ρόλος της διεπιστημονικής πρακτικής και συνεργασίας στη διαδικασία της ένταξης.

Μαθησιακοί στόχοι:

-Να καταδείξουν ότι κατανοούν τις αρμοδιότητες του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο σχολείο

-Να μελετήσουν ορισμούς για τη διεπιστημονική συνεργασία και να συνεισφέρουν ενεργά σε συζητήσεις για την αξία της ως ενταξιακή πρακτική

-Να περιγράφουν τα βασικά μοντέλα διεπιστημονικής συνεργασίας και να εξασκηθούν στη χρήση τους μέσα από δραστηριότητες στην τάξη

- Να μελετήσουν κείμενα για τη διεπιστημονική συνεργασία (επιστημονικά άρθρα/κεφάλαια βιβλίων) και να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες βασιζόμενες σε αυτά τα κείμενα

Βιβλιογραφικές αναφορές:

-Στρογγυλός, Β., & Ξανθάκου, Γ. (2007). Σε ένα Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα: Ένταξη και Διεπιστημονική Συνεργασία. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.Π.ΕΚ, με  θέμα: Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα. Αθήνα: 4-5-6 Μαΐου http://www.elliepek.gr/documents/4o_synedrio_eisigiseis/324_330.pdf

- Strogilos, V., Lacey, P., Xanthacou, Y., & Kaila, M. (2011). Collaboration and integration of services in Greek special schools: two different models of delivering school services. International Journal of Inclusive Education. 15(8), 797-818.