Εφαρμοσμένη προφορική ιστορία

Στο τελευταίο μάθημα παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι αξιοποίησης προφορικών μαρτυριών στο δημόσιο χώρο: στην εκπαίδευση, στη φροντίδα ηλικιωμένων, στο ραδιόφωνο, στο θέατρο και στο μουσείο.

Λέξεις κλειδιά: εφαρμοσμένη προφορική ιστορία