Η συγκρότηση της μνήμης – Maurice Halbwachs.

Παρουσιάζεται το πρωτοποριακό έργο του γάλλου κοινωνιολόγου Maurice Halbwachs (1871-1945) σχετικά με τη κοινωνική και συλλογική μνήμη.

Λέξεις κλειδιά: κοινωνιολογία της μνήμης, κοινωνική μνήμη, συλλογική μνήμη, Halbwachs