Τα τεκμήρια της προφορικής ιστορίας

Αξιολογούνται τα τεκμήρια της γραπτής και της προφορικής ιστορίας. Αποδομείται η θέση της παραδοσιακής ιστοριογραφίας ότι μόνο τα γραπτά τεκμήρια είναι «αυθεντικά» και «αντικειμενικά» και αναλύονται οι ιδιομορφίες των προφορικών πηγών.

Λέξεις κλειδιά: ιστοριογραφία, προφορική ιστορία, πηγές, υποκειμενικότητα, αρχειακή μέθοδος