ΕΝΟΤΗΤΑ 09. BRAILLE
  • Βασικές αρχές,
  • Ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά,
  • Παραδείγματα,

Λέξεις κλειδιά: προγραφικές δεξιότητες, προαναγνωστικές δεξιότητες, Nemeth