Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Η αίσθηση της όρασης. Ενδείξεις για την ύπαρξη προβλημάτων όρασης.
 • Ανατομία, φυσιολογία, λειτουργία και παθολογίες του ματιού. Αξιολόγηση της οπτικής ικανότητας, Οι πιο συνηθισμένες μορφές απώλειας όρασης και σχετικές εκ- παιδευτικές παρεμβάσεις.
 • Ιστορικά στοιχεία και σύγχρονα θεωρητικά πλαίσια για την ένταξη των παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης. Σύγχρονες τάσεις.
 • Λειτουργική όραση και αξιολόγηση. Εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές διαφοροποιήσεις. Ενίσχυση υπολειπόμενης όρασης.
 • Η ανατομία και φυσιολογία της αφής. Μαθαίνοντας μέσω της αφής.
 • Ειδικές αναπτυξιακές περιοχές όπως: Προσανατολισμός και Κινητικότητα, ασκήσεις αυτοεξυπηρέτησης, γραφή Braille, λεξιλόγιο και γλώσσα.
 • Μαθησιακό περιβάλλον: Τροποποιήσεις και Διαφοροποιήσεις

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές έννοιες της φύσης των προβλημάτων όρασης και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών διαφοροποιημένων διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε ένα ενταξιακό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ένας επίσης στόχος του μαθήματος είναι η δυνατότητα θεωρητικής και βιωματικής προσέγγισης ειδικών αναπτυξιακών περιοχών στην εκπαίδευση των ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βιβλία- κείμενα (Text/books)

 • Mason, H & McCall, S. (2005), Παιδιά και Νέοι με Προβλήματα Όρασης. (επιμ.) Α.Ζώνιου Σιδέρη & Ε.Ντεροπούλου-Ντέρου. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα.
 • Λιοδάκης, Β. Λ. (2000). Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Τυφλούς. Εκδόσεις Ατραπός.
 • Παντελιάδου, Σ.,  & Αργυρόπουλος, Β. (2013) (Επιμ.), Ειδική Αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη . Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

Onlinereadings/courses

Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος

 • Koenig, A. J., & Holbrook, M. C. (2000). Literacy Skills. Foundations of Education. Vol. II. Instructional Strategies for Teaching Children and Youths with Visual Impairments. AFB Press.
 • Mason, Μ., & McCall, Σ.  (1997) Visual impairment: access to education for children and young people. London: David Fulton Publishers.

Άρθρα (Articles)

 • Argyropoulos, V., & Thymakis, P. (2014). Multiple Disabilities and Visual Impairment: An Action Research Project. Journal of Visual Impairment and Blindness, 108(2), 163-167.
 • Argyropoulos, V., Nikolaraizi, M., Tsiakali, T., Kountrias, P., Koutsogiorgou, S., & Martos, A. (2014). Collaborative Action Research Approach Promoting Professional Development for Teachers of Students with Visual Impairment in Assistive Technology. Journal of International Special Needs Education, 17(1), 33-43.
 • Kanari, H., & Argyropoulos, V. (2013). Educational Museum Programs for Children with Visual Disabilities. The International Journal of the Inclusive Museum, 6(3), 13-26.
 • Argyropoulos, V., Sideridis, G. D., Botsas, G. & Padeliadu, S. (2012). Assessing Self-Regulation in Individuals with Visual Impairments: Generality versus Specificity in Self-Regulatory Functioning. Assessment for Effective Intervention, 37(3), 171-182.
 • Lederman, S. J., & Klatzky, R. L. (1987). Hand movements: A window into haptic object recognition. Cognitive Recognition, 19, 299-302.

Ταινίες (Films)

Τα Νυχτολούλουδα του Νίκου Γραμματικού (https://www.youtube.com/watch?v=W8tLYouV2eQ)

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Άμεση διδασκαλία σε συνδυασμό με το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας.

Ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Εξετάσεις
 • Εργασίες            

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Αντιλήψεις και Τάσεις στην Ειδική Αγωγή

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Βασίλης Αργυρόπουλος

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακοί φοιτητές της κατεύθυνσης «Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Mason, H & McCall, S. (2005), Παιδιά και Νέοι με Προβλήματα Όρασης. (επιμ.) Α.Ζώνιου Σιδέρη & Ε.Ντεροπούλου-Ντέρου. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα.
 • Λιοδάκης, Β. Λ. (2000). Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Τυφλούς. Εκδόσεις Ατραπός
 • Αργυρόπουλος, Β. (2011). Η εκπαίδευση των παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης: ερευνητική και πρακτική προσέγγιση στο χώρο της διδασκαλίας. Στο Σ. Παντελιάδου & Β. Αργυρόπουλος (Επιμ.), Ειδική Αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη (σσ. 29-81). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.