ΕΝΟΤΗΤΑ 06. ΑΦΗ
  • Η ανατομία και φυσιολογία της αφής,
  • Μαθαίνοντας μέσω της αφής,
  • Απτικές δεξιότητες,
  • Απτική αντίληψη,

Λέξεις κλειδιά: αφή, απτικές δεξιότητες, απτική αντίληψη