ΕΝΟΤΗΤΑ 04. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  • Ιστορικά στοιχεία,
  • Σύγχρονα θεωρητικά πλαίσια για την ένταξη των παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης,
  • Σύγχρονες τάσεις,

Λέξεις κλειδιά: σχολεία τυφλών, ένταξη/ενσωμάτωση