12. ΑΠO ΤΗΝ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εγκέφαλος και μάθηση,

Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης,

Στρατηγικές μάθησης - παραδείγματα